ANBI-Gegevens

RSIN

80490057

Contactgegevens

Kruisstraat 2 | Postbus 962
3000 AZ Rotterdam

Bestuurssamenstelling

Mr. Willem van Hassel, voorzitter a.i.
Drs. Ruud Bos, penningmeester/secretaris a.i.
Drs. Jan Valkier
Drs. Maria Hansen

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Rotterdam Philharmonic Festival ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het realiseren van een jaarlijks festival, waarbinnen het Rotterdams Philharmonisch Orkest een prominente plaats inneemt, en waarin een breed muzikaal repertoire – thematisch gegroepeerd – centraal staat en waarin tevens een aanbod van andere kunstvormen in relatie tot de muziek gepresenteerd kan worden, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Download hier het jaarverslag 2017.
Download hier het jaarverslag 2016.
Download hier het beleidsplan.