ANBI-gegevens

RSIN
80490057

Contactgegevens
Kruisstraat 2 | Postbus 962
3000 AZ Rotterdam

Bestuurssamenstelling
Mr. Willem van Hassel, voorzitter a.i.
Drs. Ruud Bos, penningmeester/secretaris a.i.
Dr. Martijn Sanders
Drs. Jan Valkier

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Rotterdam Philharmonic Festival ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het realiseren van een jaarlijks festival, waarbinnen het Rotterdams Philharmonisch Orkest een prominente plaats inneemt, en waarin een breed muzikaal repertoire – thematisch gegroepeerd – centraal staat en waarin tevens een aanbod van andere kunstvormen in relatie tot de muziek gepresenteerd kan worden, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Download hier het jaarverslag 2016.
Download hier het jaarverslag 2015.
Download hier het beleidsplan.